კონფერენციები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამშენებლო ფაკულტეტის, საინჟინრო მექანიკის დეპარტამენტის დოქტორანტის ირაკლი გიორგაძის მოხსენება მაკედონიის რესპუბლიკის ქ.ოჰრიდში 2010-წლის ოქტომბერში ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ,,ევროპის 14-ე კონფერენცია სეისმომედეგ მშენებლობაში’’

ss