კომინ დოლაბერიძე


kimon dolaberidzeკომინ დოლაბერიძე (დაიბ. 1932 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1962 წლიდან 2006 წლამდე.
კ. დოლაბერიძე ავტორია რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის. კერძოდ, მან ამოხსნა იზოტროპული და ანიზოტროპული ცილინდრული ძელების დეფორმაციების მეორადი ეფექტების და ურთიერთქმედების ამოცანები.

არჩილ გოჩიაშვილი

archil gochiashviliარჩილ გოჩიაშვილი ( 1907-1977). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1946 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ა. გოჩიაშვილი ავტორია ერთი სახელმძღვანელოსი..

ნოდარ ანთაძე

nodar antadzeნოდარ ანთიძე  (1937 – 1992). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1969 წლიდან გარდაცვალებამდე.

გაიოზ ჭანკვეტაძე


giorgi wankvetadzeგაიოზ ჭანკვეტაძე (1921–1998). ტექნიკური მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1952 წლიდან 1989 წლამდე. გ. ჭანკვეტაძემ შეისწავლა და გამოიკვლია გამოყენებითი დრეკადობის თეორიის ამოცანები, კერძოდ, ფირფიტების და სხვადასხვა სიღრუის მქონე ნახევარ სივრცის დეფორმაცია.

გენადი ქათამაძე


genadi qartamadzeგენადი ქათამაძე (დაიბ. 1934 წ.). ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1962 წლიდან 2006 წლამდე.
გ. ქათამაძის ნაშრომებში განხილულია ჰდრავლიკისა და ჰიდროტექნიკის საკითხები.

ზაურ ონეზაშვილი

zaur onezashviliზაურ ონეზაშვილი (1936 – 1980). ტექნიკური მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1961 წლიდან გარდაცვალებამდე.

შუქრი მანასაშვილი


shuqri manasashviliშუქრი მანასაშვილი (დაიბ. 1930 წ.). ტექნიკური მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1961 წლიდან 2006 წლამდე.
შ. მანასაშვილის ნაშრომებში განხილულია გამოყენებითი მექანიკის საკითხები.

თამაზ ლაზრიშვილი


tamaz lazarashviliთამაზ ლაზრიშვილი (1925–1994). ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1954_ 1960 წლებში.
თ. ლაზრიშვილიორი სახელმძღვანელოს ავტორია. Mმისი შრომები ეძღვნება ტოპოლოგიის დარგს ირიბნამრავლთა თეორიას.

გიორგი დანელია

giorgi daneliaგიორგი დანელია (1913 – 1988). Fფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. უმაღლესი სკოლის დამსახურებული მუშაკი. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1945 წლიდან გარდაცვალებამდე.
გ. დანელიამ დამოიკვლია და ამოხსნა დავიწროებული ძელების გაჭიმვის, წყვილძალით გრეხვის და განივი ძალით ღუნვის ამოცანები, როდესაც შემადგენელ მასალებს განსხვავებუკი პყასონის კოეფიციენტები აქვთ.
გ. დანელია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა

თამაზ გეგელაშვილი

tamaz gegalashviliთამაზ გეგელაშვილი (1939-2006). ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1966 წლიდან გარდაცვალებამდე.
თ. გეგელაშვილმა შეისწავლა ტალღური პროცესები გარსებში. კერძოდ, ამოხსნა თხელკედლიან დრეკადი გარსებისათვის როგორც წრფივი, ისე არაწრფივი საწყის_სასაზღვრო ამოცანები სხვადასხვა მექანიკური მოქმედებისას. ღამდენიმე მეთოდური სახელმძღვანელოს ავტორია.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული