კონსტანტინე დანელია

კონსტანტინე დანელია  (დაიბ. 1963 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1984-1989 წლებში უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული