ანიკო მეცხვარიშვილი

aniko marcvalashviliანიკო მეცხვარიშვილი  (1932-2000). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1957 წლიდან გარდაცვალებამდე.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული