ანტონ თავმაიშვილი


ანტონ თავმაიშვილი (1923 – 1971). სტუს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1961 წლიდან გარდაცვალებამდე

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული