ალექსანდრე ჯოჯუა


aleqsandre jojuaალექსანდრე ჯოჯუა ( 1921-200.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1954 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ა. ჯოჯუას ეკუთვნის რამდენიმე სამეცნიერო-კვლევითი და სამეცნიერო-მეთოდური ნაშრომი. სამეცნიერო ნაშრომები ეხება სასაზღვრო ამოცანებისამოხსნას შეჯამებადობის მეთოდით.
ა. ჯოჯუა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული