ქეთევან სარალიძე


qetevan saralidzeქეთევან სარალიძე (1919 – 1991). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1944 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ქ. სარალიძე რამდენიმე სამეცნიერო მეთოდური ნაშრომის და თეორიულ მექანიკაში დამხმარე სახელმძღვანელოსი ავტორია

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული