კარლო მთვრალაშვილი


კარლო მთვრალაშვილი (1935 - 1995). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1960 წლიდან გარდაცვალებამდე.
კ. მთვრალაშვილი სამეცნიერო ნაშრომების თემატიკაა გარსების რხევითი ამოცანები.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული