არდევაშ მენაბდიშვილი


andrevash manabdishviliარდევაშ მენაბდიშვილი (დაიბ. 1934 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1964 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ა. მენაბდიშვილი ავტორია ერთი სამეცნიერო ნაშრომის.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული