თენგიზ მანველიძე


tengiz manvelizdeთენგიზ მანველიძე (დაიბ. 1939 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1968 წლიდან 2006 წლამდე.
თ. მანველიძე ავტორია რამდენიმე სამეცნიერო და მეთოდური ნაშრომის.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული