გურამ კორძაძე


guram kordzadzeგურამ კორძაძე (დაიბ. 1932 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1959 წლიდან გარდაცვალებამდე.
გ. კორძაძის სამეცნიერო სტატიებში შესწავლილია დამრეცი გარსების დრეკად_პლასტიკური წონასწორობა

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული