კომინ დოლაბერიძე


kimon dolaberidzeკომინ დოლაბერიძე (დაიბ. 1932 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1962 წლიდან 2006 წლამდე.
კ. დოლაბერიძე ავტორია რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის. კერძოდ, მან ამოხსნა იზოტროპული და ანიზოტროპული ცილინდრული ძელების დეფორმაციების მეორადი ეფექტების და ურთიერთქმედების ამოცანები.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული