გაიოზ ჭანკვეტაძე


giorgi wankvetadzeგაიოზ ჭანკვეტაძე (1921–1998). ტექნიკური მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1952 წლიდან 1989 წლამდე. გ. ჭანკვეტაძემ შეისწავლა და გამოიკვლია გამოყენებითი დრეკადობის თეორიის ამოცანები, კერძოდ, ფირფიტების და სხვადასხვა სიღრუის მქონე ნახევარ სივრცის დეფორმაცია.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული