გენადი ქათამაძე


genadi qartamadzeგენადი ქათამაძე (დაიბ. 1934 წ.). ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1962 წლიდან 2006 წლამდე.
გ. ქათამაძის ნაშრომებში განხილულია ჰდრავლიკისა და ჰიდროტექნიკის საკითხები.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული