შუქრი მანასაშვილი


shuqri manasashviliშუქრი მანასაშვილი (დაიბ. 1930 წ.). ტექნიკური მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1961 წლიდან 2006 წლამდე.
შ. მანასაშვილის ნაშრომებში განხილულია გამოყენებითი მექანიკის საკითხები.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული