თამაზ ლაზრიშვილი


tamaz lazarashviliთამაზ ლაზრიშვილი (1925–1994). ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1954_ 1960 წლებში.
თ. ლაზრიშვილიორი სახელმძღვანელოს ავტორია. Mმისი შრომები ეძღვნება ტოპოლოგიის დარგს ირიბნამრავლთა თეორიას.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული