გიორგი დანელია

giorgi daneliaგიორგი დანელია (1913 – 1988). Fფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. უმაღლესი სკოლის დამსახურებული მუშაკი. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1945 წლიდან გარდაცვალებამდე.
გ. დანელიამ დამოიკვლია და ამოხსნა დავიწროებული ძელების გაჭიმვის, წყვილძალით გრეხვის და განივი ძალით ღუნვის ამოცანები, როდესაც შემადგენელ მასალებს განსხვავებუკი პყასონის კოეფიციენტები აქვთ.
გ. დანელია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული