კალისტრატე გახარია


კალისტრატე გახარია დაიბადა 1910 წელს ხობის რაიონის სოფელ კვლეთში. კ. გახარია 1931 წელს დაამთავრა ზუგდიდის რკინიგზის ტრანსპორტის ტექნიკური სასწავლებელი და სწავლა განაგრძო პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. 1934 წლიდან კალისტრატე გახარია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტია, რომელიც დაამთავრა 1937 წელს. 1938 წელს კალისტრატე გახარია ჩაირიცხა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერ¬სიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურაში. პარალელურად კითხულობს ლექციებს უმაღლეს ალგებრაში. Oომის გამო კ. გახარიამ ასპირანტურა ვერ დაამთავრა. 1942 წლიდან 1943 წლამდე იგი მუშაობს ტბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინსტიტუტის თეორიული მექანიკის კათედრაზე ასისტენტის თანამდებობაზე. 1943- 1945 წწ. საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის თეორიული მექნიკის კათედრის ასისტენტია. 1944 წელს კ. გახარია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.რაზმაძის ინსტიტუტის ასპირანტია და 1947 წელს დაიცვა დისერტაცია ფიზიკა-მათემაატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.
კ. გახარია გარდაცვალებამდე მუშაობდა საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული