გრიგოლ რურუა

grigol ruruaგრიგოლ რურუა (1927–1993). Mეცნიერების და ტექნიკი დამსახურებული მოღვაწე,ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1962 წლიდან გარდაცვალებამდე.
შამეცნიერო მუშაობის თემატიკა_ მდინარია და ზღვის ნაპირების გაცვა წარეცხვისა და დატბორვისაგან; არამდგრადი კალაპოტის მქონე მდინარეების ნაპირდამცავი ახალი რაციონალური კონსტრუქციების შექმნა და მათი ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდების დამუშავება; მდინარეების ნაპირსამაგრ ნაგებობებთან ადგილობრივი გარეცხვების გაანგარიშება; ზღვის სანაპირო ზოლის გარეცხვის და დატბორვისაგან დაცვის მიზნით შესართავ უბნებზე მდინარეთა რეგულირების ღონისძიებების კვლევა; მრავალფაქტორიანი ექსპერიმენტების ჩატარებისას შეზღუდული კლასიკური გეგმის გამოყენების მეთოდიკა.
Kკვლევის შედეგები ასახულია მის მრავალრიცხოვან სამეცნიერო სტატიებსა და გამოგონებებში.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული