გურამ გვაზავა

ggvazavaგურამ გვაზავა (1932 – 1986). ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. სპი–ის თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1957 –1963 და 1982 – 1986 წლებში.

გ. გვაზავა სწავლობდა საინჟინრო ჰიდრავლიკის საკითხების კვლევის მეთოდებს. აქტიურად მონაწილეობდა წყალმომარაგების, კანალიზაციისა და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობაში, სადაც მრავალი ნაშრომი შექმნა. მან პირველმა დაიწყო ჰიდრავლიკურ კვლევებში გამომთვლელი მანქანების გამოყენება.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული