თამაზ ბოხუა

tboxuaთამაზ ბოხუა (1937 – 2001). ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. სტუ -ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1978 – 1986 წლებში.

თ. ბოხუას ნაშრომები უმთავრესად მიძღვნილია თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცისა და საიმედოობის საკითხებისადმი. მან შეიმუშავა და დანერგა თაღოვანი კაშხლების საიმედოობის შეფასების მეთოდი სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით, რომელიც დაფუძნებულია გარსთა თეორიის სტოქასტიკურ სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნის ბუბნოვ-გალიორკინის

მეთოდზე. თ. ბოხუას ეკუთვნის შესანიშნავი წიგნი "მოთხრობები მექანიკაზე".

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული