კონსტანტინე დანელია

კონსტანტინე დანელია  (დაიბ. 1963 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1984-1989 წლებში უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე.

ანიკო მეცხვარიშვილი

aniko marcvalashviliანიკო მეცხვარიშვილი  (1932-2000). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1957 წლიდან გარდაცვალებამდე.

ნიკო ლომაძე

niko lomadzeნიკო ლომაძე  (1960 – 1993). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1983 წლიდან გარდაცვალებამდე.

ანტონ თავმაიშვილი


ანტონ თავმაიშვილი (1923 – 1971). სტუს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1961 წლიდან გარდაცვალებამდე

ალექსანდრე ჯოჯუა


aleqsandre jojuaალექსანდრე ჯოჯუა ( 1921-200.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1954 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ა. ჯოჯუას ეკუთვნის რამდენიმე სამეცნიერო-კვლევითი და სამეცნიერო-მეთოდური ნაშრომი. სამეცნიერო ნაშრომები ეხება სასაზღვრო ამოცანებისამოხსნას შეჯამებადობის მეთოდით.
ა. ჯოჯუა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეა.

ქეთევან სარალიძე


qetevan saralidzeქეთევან სარალიძე (1919 – 1991). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1944 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ქ. სარალიძე რამდენიმე სამეცნიერო მეთოდური ნაშრომის და თეორიულ მექანიკაში დამხმარე სახელმძღვანელოსი ავტორია

კარლო მთვრალაშვილი


კარლო მთვრალაშვილი (1935 - 1995). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1960 წლიდან გარდაცვალებამდე.
კ. მთვრალაშვილი სამეცნიერო ნაშრომების თემატიკაა გარსების რხევითი ამოცანები.

არდევაშ მენაბდიშვილი


andrevash manabdishviliარდევაშ მენაბდიშვილი (დაიბ. 1934 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1964 წლიდან გარდაცვალებამდე.
ა. მენაბდიშვილი ავტორია ერთი სამეცნიერო ნაშრომის.

თენგიზ მანველიძე


tengiz manvelizdeთენგიზ მანველიძე (დაიბ. 1939 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1968 წლიდან 2006 წლამდე.
თ. მანველიძე ავტორია რამდენიმე სამეცნიერო და მეთოდური ნაშრომის.

გურამ კორძაძე


guram kordzadzeგურამ კორძაძე (დაიბ. 1932 წ.). სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1959 წლიდან გარდაცვალებამდე.
გ. კორძაძის სამეცნიერო სტატიებში შესწავლილია დამრეცი გარსების დრეკად_პლასტიკური წონასწორობა

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული